10 грудня – Міжнародний день прав людини

Саме у цей день в 1948 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини – перший універсальний міжнародний акт з прав людини. У Декларації зазначені наступні принципи: рівність людей: усі люди народжуються вільними та рівними в правах, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії тощо; право кожного на життя, свободу та особисту недоторканість; заборона рабства и работоргівлі; заборона катувань або жорстокого поводження; рівність усіх перед законом; право на звернення до суду; право на свободу пересувань та вибір місця мешкання; право на громадянство; право на шлюб; право на мирні збори; право на участь в управлінні громадськими та державними справами; право на працю тощо.

Загальна декларація прав людини спонукала людство до розробки та укладення численних конвенцій, декларацій та протоколів з прав людини: у 1948 р. було ухвалено Конвенцію про попередження злочину геноциду та покарання за нього, в 1949 р. – Женевські конвенції про захист прав людини під час збройних конфліктів, 1950 р. – Європейську Конвенцію захисту прав людини та основних свобод, 1959 – Декларацію прав дитини, в 1966 р. – пакти про права людини тощо.

Кожна держава любить дітей і піклується про них. Конвенція ООН про права дитини набула чинності в Україні з 27 вересня 1991 року і з цього часу є частиною національного законодавства.

Отримання освіти є одним із прав людини, і одночасно освіта сама по собі є ключем для розуміння інших прав людини.

Стаття 26 Загальної декларації прав людини говорить:

  1. Кожна людина має право на освіту. Освіта повинна бути безкоштовною, хоча б початкова і загальна. Початкова освіта повинна бути обов’язковою. Технічна і професійна освіта повинна бути загальнодоступною, а вища освіта повинна бути однаково доступною для всіх на основі здібностей кожного.
  2. Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток особистості і збільшення поваги до прав людини і основних свобод.
  3. Батьки мають право пріоритету у виборі виду освіти для своїх малолітніх дітей.

Сьогодні — як ніколи — важливо нагадати, що права людини є універсальними і неподільними, і що наші зусилля щодо їхнього захисту ніколи не мають зупинитися.

У цей день ми приєднуємося до цієї ініціативи і бажаємо всім нам мудрості. Нехай наші права і свободи починаються з нашого дотримання їх по відношенню до наших ближніх!

Викладач з предмету
Основи правових знань
Мужичук К.М.

Вам також має сподобатись...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.