Особливістю системи освіти в сучасному інформаційному суспільстві є її доступність, яка забезпечується використанням освітніх технологій. Розвиток сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій сприяє швидкому доступу до інформації та знань.

Використовуючи мережу Інтернет можна отримати інформацію з будь-якого джерела, а для осіб, що навчаються – це можливість користуватись онлайн ресурсами бібліотек, відео- та аудіо записами лекцій, семінарів, віртуальними лабораторіями та іншими веб-ресурсами навчальних дисциплін.

Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування сучасних інформаційно-комунікативних технологій за певними освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти.

У Торчинському професійному ліцеї технології дистанційного навчання можуть використовуватись при організації навчального процесу за програмами первинної професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, а також за програмами з навчальних предметів та професійно-теоретичної підготовки з професій:

  • 5122 Кухар
  • 7124 Столяр будівельний
  • 7132 Лицювальник-плиточник
  • 7423 Верстатник деревообробних верстатів

    але при умові виконання згідно вимог пробної кваліфікаційної роботи та проведення державної кваліфікації.