Незважаючи на велике розмаїття виробів із деревини та можливі варіанти їх конструкцій, технологія виготовлення, тобто обробки деревини, має певні закономірності, які втілені в узагальнених технологічних процесах – розпилюванні, струганні, свердлінні, точінні, шліфуванні тощо. Зазначені основні процеси обробки деревини залишаються незмінними вже тривалий час. Іншими стали хіба що способи і методи обробки деревини: на зміну ручним прийшли механічні засоби виробництва. Також з’явилися інструменти для роботи з деревиною, які приводять в дію електроенергією, що значно скорочує час обробки, істотно підвищує продуктивність праці та якість виробів.

Для розвитку економіки України важливу роль відіграє система професійної освіти, основним завданням якої на сьогодні є підготовка висококваліфікованих робітничих кадрів для повоєнної відбудови інфраструктури. За таких умов створення навчально-практичних центрів галузевого спрямування дозволяють максимально наблизити навчально-виробничий процес до умов виробництва.

Із 15 листопада 2019 року в Торчинському професійному ліцеї діє Навчально-практичний центр сучасних деревообробних технологій. Його основна мета – реалізація завдань щодо вдосконалення практичної підготовки здобувачів освіти, майстрів виробничого навчання; підвищення кваліфікації, перепідготовка фахівців деревообробної промисловості; впровадження в освітній процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів та матеріалів. Центр активно співпрацює з підприємствами Волинської області. 

Під час створення навчально – практичного центру (2 майстерні площею 347 кв. м) замінено й модернізовано парк деревообробних верстатів. Навчально-матеріальна база центру постійно оновлюється: у 2022 році було придбано матеріали, інструменти та пристосування на загальну суму 19 тис. грн, розроблено дві короткострокові програми за професіями.

На базі Навчально-практичного центру сучасних деревообробних технологій вже пройшли навчання із отриманням документів державного зразка 100 осіб. Окрім вищевказаного, у 2023 році 11 педагогічних працівників (1 викладач та 10 майстрів виробничого навчання) закладів професійної (професійно-технічної) освіти області успішно простажувались.

Виробниче навчання здобувачі освіти проходять на базі Навчально-практичного центру. Застосування сучасної техніки, обладнання, інструментів та матеріалів для набуття практичних навичок сприяють підготовці висококваліфікованих робітників, тому показник працевлаштування наших випускників за галузями НПЦ становить 100%.