Бібліотека – храм мудрості, науки і знання

Книга – постійне джерело знань, надбаних людством потягом віків. Спілкування з книгою допомагає дитині оволодіти певною сумою цих знань, засвоїти досвід попередніх поколінь, привчає їх до культурних надбань та цінностей українського народу, його звичаїв і традицій.

Книга – головний засіб навчання. Учневі важливо мати відомості про книгу, її існування і найважливіші якості, а також зацікавити його настільки, щоб увесь вільний час учень присвятив читанню. Дитина повинна зрозуміти книгу настільки, щоб вона сколихнула її розум та почуття, ввела у світ прекрасного і забезпечила якнайповніше його пізнання.

В нашому ліцеї створені всі необхідні умови для обслуговування читачів. Бібліотека займає площу 113, 7 кв. м. Сюди входить книгосховище з абонементом, читальний зал на 40 місць.

Плануючи роботу бібліотеки, враховуються програмні завдання кваліфікованих спеціалістів по даних професіях, вимоги до виховання підростаючого покоління, проблеми і досягнення політичного-економічного розвитку держави.

Бібліотека не повинна стояти осторонь при вирішенні головного завдання, яке стоїть перед колективом ліцею, а саме: підготовка висококваліфікованих спеціалістів, виховання свідомих, гуманних громадян України. А саме тому робота бібліотеки повинна бути поставлена так, щоб викладач, майстер чи учень в необхідний момент могли отримати кваліфіковану методичну допомогу.

Велика роль у вихованні молоді належить професійним ліцеям. Перед ними стоїть завдання підготувати кваліфікованих робітників, які б володіли сучасним рівнем знань. Для вирішення цієї проблеми повинна внести свій вклад і бібліотека ліцею. Вона повинна пропагувати серед учнів літературу про трудові традиції нашого народу, про нову техніку і передові технології, художню літературу. Навчити дитину любити книгу, сприймати її, як життєдайне невичерпне джерело пізнання світу, виховувати любов до книги, прищеплювати навички бібліотечно-бібліографічної грамотності – першочергові завдання бібліотекаря.

Успіх популяризації літератури з різних галузей знань, керівництво читанням залежить від індивідуальної роботи з кожним учнем.

Для наочної пропаганди книг в бібліотеці використовуються книжкові виставки, тематичні полички, вирізки із газет і журналів. Книжкові виставки присвячуються найважливішим подіям в житті країни, ювілейним і пам’ятним датам, окремим актуальним питанням.

Наша бібліотека приділяє велику роль також усним формам поширення літератури: голосні читання, бібліографічні огляди літератури, літературні вечори, читацькі конференції, бібліотечні уроки, усні журнали та ін.

Значення бібліотеки в навчально-виховному процесі ліцею досить вагоме. Бібліотека завжди була і надалі збережеться як інтелектуальний та інформаційний центр. Бібліотека є популярним місцем спілкування людей.

Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність.


Бібліотека – соціально-значущий інформаційно-культурний центр