Торчинського професійного ліцею
на 2020-2021 н.р.

Єдина методична проблема ліцею: «Компетентнісний підхід в сучасній системі навчання і виховання учнів як запорука розвитку особистісних якостей,  творчих здібностей та професійної майстерності учнів»

Методична робота в ліцеї – це система заходів, спрямованих на розробку, організацію та проведення роботи по підвищенню професіоналізму, педагогічної майстерності педпрацівників ліцею.

Мета методичної роботи: надання ефективної допомоги викладачам та майстрам виробничого навчання, класним керівникам у покращенні організації навчання та виховання учнів, узагальненні й запровадженні передового педагогічного досвіду. Безперервне вдосконалення рівня педагогічної майстерності викладачів, майстрів виробничого навчання, вихователів, їхньої ерудиції й компетентності в галузі певної науки (навчального предмета), професії і методики їх викладання

Методична робота здійснюється шляхом розробки навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій; добору педагогічного складу; контролю якості навчальних занять, виконання навчальних планів і програм, забезпечення умов для їх засвоєння; надання методичної, консультативної допомоги учням, слухачам, викладачам; вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду; аналізу результативності ефективності професійної діяльності педпрацівників.

Методична робота ґрунтується на принципах педагогічної етики, поваги до принципів загальнолюдської моралі, до особистості, демократизації та гуманізації навчального процесу; системності та систематичності науковості, оперативності та повільності; прогностичності та випереджувальності, пріоритету знань та моральних цінностей.

У  2019-2020 навчальному році методична робота ліцею була спрямована на реалізацію І етапу єдиної методичної  проблеми «Компетентнісний підхід в сучасній системі навчання і виховання учнів як запорука розвитку особистісних якостей,  творчих здібностей та професійної майстерності учнів,  а саме  на:

  • психологічне, організаційне, науково-методичне й матеріально-технічне забезпечення умов переходу до реалізації нової науково-методичної проблеми;
  • опанування навичок формування ключових компетентностей учнів та педагогічних працівників;
  • моніторинг аналізу роботи, вивчення рівня навичок досягнень учнів, їх вихованості, розвитку.

Основні завдання методичної роботи на 2020-2021 навчальний рік:

  • озброєння педагогічних працівників ліцею методикою реалізації проблемної теми, розробка рекомендацій щодо упровадження компетентнісного підходу у навчально-виховний процес;
  • обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях МК, вироблених заходів стосовно їх реалізації;
  • підготовка та проведення педагогічних та науково-методичних рад з відповідною тематикою;
  • вдосконалення форм і методів роботи педагогічного  колективу над єдиною методичною  проблемою.
№ з/пЗміст роботиТермін виконанняВідповіда льнийВідмітка про виконання
1Роботу педагогічного колективу спрямувати на реаалізацію ІІ етапу єдиної   методичної проблеми «Компетентнісний підхід в сучасній системі навчання і виховання учнів як запорука розвитку особистісних якостей,  творчих здібностей та професійної майстерності учнів»Протягом навчального року, згідно плану роботи ліцею над єдиною методичною проблемоюМетодист,                                                                            методична рада                                                                            педагогічний колектив 
2Згідно з методичною проблемою, над якою працює у 2019-2024 роках педагогічний колектив, – «Компетентнісний підхід в сучасній системі навчання і виховання учнів як запорука розвитку особистісних якостей,  творчих здібностей та професійної майстерності учнів» (ІІ етап) скласти єдиний план методичної роботи, що координував би дії всіх методичних органів: педради, методичної ради ліцею, методичних комісій, методичного кабінету, обласних секцій, педагогічних читань, школи педагогічної майстерності, творчих груп, школи молодого педагога, нарад при директоріДо 10.09. 2020р.Методист, голови МК 
3Організувати роботу педагогічної ради. Спланувати проведення окремих педагогічних рад за інноваційними технологіями.Згідно плану роботи педагогічної ради ліцеюДиректор, заступники директора, методисти 
4Методичні оперативкиПротягом навчального       рокуМетодисти 
5Організувати інструктивно-методичні наради з викладачами,  майстрами виробничого навчання, вихователями.                                                                                                                             1 раз на місяцьДиректор, заступники директора, Методисти 
6Засідання методичної ради  Згідно плану роботи методичної радиметодисти Голова методичної ради       
7Спланувати і організувати роботу наступних методичних комісій: викладачів словесності та соціально-гуманітарних дисциплін (Голова Члек А.П.);викладачів природничо-математичних дисциплін  (Голова   Кондратюк  В.М.);педагогічних працівників професій ресторанного господарства (Голова  Приймак Л.Л.);педагогічних працівників професій сільськогосподарського виробництва (Голова  Струк О.Є.);педагогічних працівників будівельних професій (Голова   Кортилісець В.В.);викладачів предметів «Фізична культура», «Захист Вітчизни», класних керівників та  вихователів  (Голова    Кобиць Н.Л.).  До 15.09.2020р.Голови МК 
8Організувати роботу методичного кабінету. Оперативно інформувати педагогічний колектив про новини методичної та педагогічної літератури. Систематично проводити Дні інформації.Протягом рокуМетодист, голови МК, бібліотекар 
9Надати методичну та консультативну допомогу щодо розробки навчально-плануючої документації викладачам та майстрам виробничого навчання.До 10.09.2020р.Заступники директора, методисти, голови МК         
10Взяти участь в заходах, спланованих управлінням освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації, НМЦ ПТО у Волинській області.                                                                                                                                                  Протягом навчального року, згідно плану роботиЗаступники директора, старший майстер, методист,                                                   голови методичних комісій 
11Забезпечити функціонування та оновлення змісту сайту Торчинського  професійного ліцеюДо 01.10.2020р.Заступники директора, методисти, педагогічні працівники 
12Організувати проведення відкритих уроків та позаурочних заходів  викладачами і майстрами виробничого навчання ліцею.Протягом навчального року, згідно графікаМетодисти, голови методичних комісій, педагогічні працівники 
13Організувати та забезпечити ефективність функціонування школи  молодого педагога.Протягом  навчального року, згідно графікаМетодист 
14Розробка навчальної плануючої документаціїСерпень-вересень 2020р.Педагогічні працівники 
15Визначити провідні напрями діяльності творчих груп, методичних комісій, шкіл з питань організації методичної роботи.Вересень 2020р.Методисти, керівники творчих груп, голови методичних комісій           
16Моніторинг навчальних досягнень учнів з метою вивчення впливу нових напрямків роботи на результативність навчання.   Січень, червень 2021рЗаступник директора з НВР, методисти 
17Організувати роботу над проєктом «Компетентний випускник ліцею. Який він?»Лютий – червень 2021рМетодична рада 
18Тематичний контроль   Моніторингове дослідження  :            «Рівень навчальних досягнень учнів, рівень розвитку їх ключових та предметних компетентностей»Грудень- лютий Методист, педагогічні працівники 
19Педагогічні читання : Технології формування компетентностей учнів  Січень 2021р.Методисти, голови методичних комісій 
20Тиждень педагогічної творчості педагогічних працівників, які атестуються.Лютий 2021рМетодична рада 
21  Педагогічна рада в рамках роботи над єдиною методичною проблемою: Аналіз навчально-методичної  та матеріальної бази кабінетів, майстерень та лабораторій в контексті роботи над єдиною методичною проблемою Формування компетентностей учнів на уроках предметів  природничо-математичного циклу.      Грудень 2020р.         Травень 2021 р.      Методист Голови МК Завідувачі навчальних приміщень   Методисти Голова МК 
22Інструктивно-методичні наради в рамках роботи над єдиною методичною проблемою: Мета, засоби та основні напрямки методичної роботи в поточному навчальному році щодо реалізації ІІ етапу науково-методичної проблемної теми. Організація та проведення роботи творчих груп за окремими аспектами проблемиПро шляхи підвищення в учнів мотивації до навчанняРезультати роботи педагогічних працівників  над реалізацією ІІ етапу роботи над індивідуальними                 методичними темами      Вересень  2020р.       Вересень 2020р.     Лютий 2021р.   Червень 2021р.    Методист,  методична рада     Методист, керівники творчих груп Методист     Методист     
23Спланувати та організувати роботу школи педагогічної майстерності з питання ефективного використання освітніх платформ як засобу дистанційного навчання «Дистанційне навчання: теорія та практика»З вересня 2020р. Протягом рокуМетодист 
24 З метою інформування про роботу педагогічного колективу над єдиною методичною проблемою організувати випуск методичного бюлетня «Методичні орієнтири»З жовтня 2020р. Протягом навчального  рокуМетодична рада 
25Тренінг: Професійна компетентність педагога як одна з умов його успішної професійної діяльності.Січень  2021р.Методист 
26Методична нарада голів методичних комісій  «Мета, зміст та основні напрями навчально-методичної роботи з реалізації науково – методичної проблеми»Вересень 2020р.Методист, голови МК 
27Засідання методичних комісій згідно плану роботи над єдиною методичною проблемою:  Метод проектів як засіб активізації пізнавальної активності учнів та формування їх життєвих компетентностейФормування ключових, предметних та міжпредметних компетентностей учнівРозробка рекомендацій щодо впровадження компетентнісного підходу  у навчальний процес    Листопад 2020р.         Квітень 2021р     Травень 2021р.      Голови МК           Голови МК загальноосвітніх предметів Голови МК   
28Провести виставку методичної творчості «Вернісаж методичних ідей».Січень 2021р.Методист, голови МК 
29Організація взаємовідвідування уроків, відвідування уроків дирекцією ліцею з метою вивчення конкретних досягнень в роботі над проблемною темоюПротягом рокуДирекція, методисти 
30Провести чергову атестацію педагогічних працівників. Організувати роботу з атестації педагогічних працівників.Протягом року  Методист, атестаційна комісія 
31Проведення предметних тижнів з метою підвищення інтересу  учнів,  поглиблення знань з предметів.Згідно графікаМетодисти, голови методичних комісій   
32Забезпечити участь педагогічних працівників та учнів у Всеукраїнських,  обласних та ліцейних конкурсахЗгідно наказів управління освіти, науки та молодіЗаступники директора, методисти, голова  методичної комісії 
33Вивчити та узагальнити досвід роботи голови методичної комісії педагогічних працівників будівельних професій Кортилісця В.В.    Протягом  навчального року  Заступники директора, методисти, голова  методичної комісії 
34Ознайомити педагогів з нормативними документами Міністерства освіти і науки  УкраїниПротягом рокуЗаступники директора , методисти 
35Проаналізувати участь педпрацівників навчального закладу у методичній роботі, організувати інформаційно-методичний супровід цієї роботи.Січень, червень 2021р.Методист, голови МК     
36Розробити заходи з впровадження елементів дистанційного навчання у навчально-виробничий процесВересень 2020р. Згідно окремого плануМетодист, методична рада 
37Забезпечити належні умови для проведення самоосвітньої діяльності педагогів ліцею, індивідуальної методичної роботиПротягом рокуМетодист 
38Розробити, розглянути, і затвердити на засіданні педагогічної ради Тимчасовий режим роботи ліцею в умовах пандеміїДо 01.09.2020р.Заступники директора , методисти