ПЛАН
методичної роботи

Єдина методична проблема ліцею: «Компетентнісний підхід в сучасній системі навчання і виховання учнів як запорука розвитку особистісних якостей, творчих здібностей та професійної майстерності учнів»

Методична робота в ліцеї – це система заходів, спрямованих на розробку, організацію та проведення роботи по підвищенню професіоналізму, педагогічної майстерності педпрацівників ліцею.

Методична робота здійснюється шляхом розробки навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій; добору педагогічного складу; контролю якості навчальних занять, виконання навчальних планів і програм, забезпечення умов для їх засвоєння; надання методичної, консультативної допомоги учням, слухачам, викладачам; вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду; аналізу результативності ефективності професійної діяльності педпрацівників.

Методична робота ґрунтується на принципах педагогічної етики, поваги до принципів загальнолюдської моралі, до особистості, демократизації та гуманізації навчального процесу; системності та систематичності науковості, оперативності та повільності; прогностичності та випереджувальності, пріоритету знань та моральних цінностей.

У 2018-2019 навчальному році методична робота ліцею була спрямована на узагальнення проблеми ліцею «Формування та розвиток творчої особистості шляхом впровадження у навчально-виробничий процес сучасних освітніх технологій». Методична робота на даному етапі була спрямована на:

 • Узагальнення, та аналіз результатів роботи над проблемою, вироблення практичних рекомендацій.
 • Проведення творчих звітів методичних комісій про наслідки роботи над проблемною темою.
 • Проведення творчих майстерень кращих педагогів за результатами роботи над проблемною темою.
 • Проведення підсумкової науково-методичної конференції за підсумками роботи над проблемною темою.
 • Оформлення результатів дослідження у вигляді методичних рекомендацій.
 • Обробку даних отриманих у результаті опанування нової технології, узагальнення найбільш вдалого досвіду роботи педагогічних працівників.

В основу методичної роботи з педагогічними кадрами ліцею покладено системний підхід до:

 • оперування змістом нормативних, інструктивних документів про освіту, основними положенням навчальних програм;
 • вибору оптимальних форм методичної взаємодії у педагогічному колективі;
 • підвищення та удосконалення професійного рівня педагогів;
 • розвитку та підтримки творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому та кожного педагога зокрема;
 • збагачення досвіду педагогічного колективу через систему методичної роботи як важливої умови творчості педагога;
 • володіння високою культурою та моральними якостями.

У 2019-2020 навчальному році методична робота ліцею буде спрямована на реалізацію І етапу єдиної методичної проблеми «Компетентнісний підхід в сучасній системі навчання і виховання учнів як запорука розвитку особистісних якостей, творчих здібностей та професійної майстерності учнів»

Основні завдання методичної роботи на 2019-2020 навчальний рік:

 • організаційно-методичне забезпечення програми реалізації єдиної методичної проблеми;
 • удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнів;
 • розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічного колективу, його загальної культури, створення мотивації та умов для професійного вдосконалення;
 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про передовий педагогічний та практичний досвід;
 • організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості,впровадженні передового педагогічного досвіду, тощо;
 • створення комплексно-методичного забезпечення предметів та професій відповідно до державних стандартів ПТО, Положення про організацію НВП;
 • розробка та видання навчальних і методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання, забезпечення інтеграції навчального процесу, теорії та практики;
 • здійснення цілеспрямованої та якісної діяльності усіх методичних підрозділів.

Повний текст: Завантажити