Соціальний педагог-Рекус Оксана Вікторівна
Дата народження-14 вересня 1976 р.
Освіта-повна вища, Волинський державний університет імені Лесі Українки, 2000 р.
Спеціальність-соціальна педагогіка.
Посада-соціальний педагог.
Місце роботи-Торчинський професійний ліцей.
Стаж роботи-19 років, з них на посаді соціального педагога-3 роки.

Життєве кредо: «Ніхто тобі не друг, ніхто тобі не ворог! Але кожна людина тобі — Великий Учитель!»
Педагогічне кредо: «Соціальний педагог відкриває двері. Входиш ти сам.»

Тема, над якою працює: «Формування позитивного ставлення учнів до здорового способу життя».

Соціальний педагог — це спеціаліст, у компетенцію якого входить надання педагогічної, психологічної, психотерапевтичної та соціальної допомоги людям, які її потребують. Він організовує виховну роботу з дітьми, молоддю, дорослими в різних соціокультурних середовищах (сім’ї, навчальних і дошкільних закладах, дитячих будинках, притулках, трудових колективах тощо).  Тому він повинен відігравати різноманітні соціальні ролі і змінювати їх у практичній діяльності в залежності від ситуації і характеру проблеми, що вирішується. Це можуть бути ролі:
•    Посередника між дітьми і дорослими, між сім’єю і державними службами, організаціями і закладами, які повинні піклуватися про духовне, фізичне і психічне  здоров’я дітей та підлітків;
•    Адвоката: захисника інтересів, законних прав людини та її сім’ї; забезпечує соціальну справедливість, намагаючись допомогти людям реалізувати свої здібності, дати можливість використати свої знання та навики;
•    Учасника спільної діяльності дітей, підлітків і дорослих та одночасно організатора цієї діяльності (робота соціального педагога спрямована на спонукання людини до дії, ініціативи, творчості);
•    Помічника своїм клієнтам у вирішенні їх проблем, допомагати людям розширити їх компетенцію і розвинути здібність самим вирішувати свої проблеми;
•    Психотерапевта і наставника сім’ї, дітей, молоді, оточуючих їх людей (соціальний педагог «супроводжує» сім’ю, турбується про її здоров’я, моральні, загальнолюдські цінності, про своєчасне вирішення проблем, що виникають);
•    Конфліктолога, допомагає попереджувати і вирішувати конфліктні ситуації своїх клієнтів;
•    Аніматора, спонукає людину до дії, сприяючи встановленню взаємовигідної взаємодії між особистістю і суспільством;
•    Експерта в постановці соціального діагнозу і визначенні методів компетентного втручання, соціальної роботи з конкретним клієнтом;
•    Суспільного діяча, підтримуючи, розвиваючи та очолюючи соціальні ініціативи громадян, спрямовані на оздоровлення оточуючого середовища.
   Професійна діяльність соціального педагога  – це комплекс взаємопов’язаних напрямів діяльності (виховна, навчальна, розвиваюча, соціокультурна, комунікативна, організаторська тощо), спрямованих на різні  об’єкти, для здійснення яких необхідні певні професійні знання, вміння і навики, а також професійно важливі якості.
  Сфера діяльності соціального педагога — соціум, як найближче оточення особистості,  людські відносини, соціокультурні умови розвитку.  Який соціум ми маємо зараз?  В останній десяток років розцвіли такі соціальні проблеми, як нестаток і бідність, алкоголізм і наркоманія, безробіття, бродяжництво і соціальне сирітство, злочинність і жорстока поведінка.  Потреба в соціальному педагогові з’являється там і тоді,  де і коли сім’я, ліцей, громадськість не забезпечують необхідного розвитку, виховання й освіти дитини, молодої людини. Саме у такий період соціальний педагог  є дуже потрібним, особливо для роботи з іще не сформованою молоддю та дітьми, на долі яких ці процеси впливають, мабуть, найтяжче.
  Одним з головних завдань соціального педагога є допомога дитині виразити себе, свої бажання, свої емоції, знайти себе як унікальну особистість.