Центр професійної кар’єри Торчинського професійного ліцею є загальноліцейним підрозділом, який сприяє створенню умов для розвитку кар’єри та подальшого працевлаштування учнів, підтримки підприємницьких ініціатив учнів шляхом надання консультаційних та інформаційних послуг, організації неформального навчання, тренінгів, семінарів, підвищення освітнього рівня учнів для здійснення підприємницької діяльності, інших заходів.

Діяльність Центру спрямована на розвиток підприємницьких навичок учнів шляхом їхнього залучення у практичну реалізацію бізнес-проектів, в тому числі спільно із суб’єктами малого підприємництва; посилення практичної спрямованості навчального процесу та залучення потенційних роботодавців до участі у навчальному процесі; підвищення ділової і підприємницької активності учнів; залучення представників бізнес-спільноти до організації і проведення тренінгів, семінарів, конкурсів, бізнес-турнірів, неформального навчання.

Центр створює платформу для співробітництва ліцею з підприємствами, громадськими організаціями, засобами масової інформації, органами влади та місцевого самоврядування у сфері забезпечення працевлаштування випускників навчального закладу.