«Єдиний шлях, що веде до знань – це діяльність»

Відомо, що інтерес багатьох учнів до вивчення хімії не виходить за межі навчальної програми. Підвищити цей інтерес мають, зокрема, тематичні заходи з хімії.

Практика показала, що проведення таких заходів:

 • поглиблює знання й практичні вміння учнів;
 • розвиває в них здібності й навички самостійної творчої пізнавальної діяльності;
 • сприяє розвитку їхнього мислення;
 • формує науково-матеріалістичний світогляд.

Разом із тим тематичні заходи з хімії допомагають поєднати навчання і виховання учнів, здійснювати їх моральне, трудове й естетичне виховання. На таких заходах учні показують свою ерудицію, ораторську майстерність, вміння працювати індивідуально та в групах, знаходити правильне рішення.

З цією метою в Торчинському професійному ліцеї викладачем хімії Кондратюк Валентиною був проведений урок – аукціон на тему «Вуглеводні». В «хімічному бої» взяли участь учні групи №4 з професії «Столяр будівельний. Верстатник деревообробних верстатів» та учні групи №6 з професії «Маляр. Штукатур. Муляр». Конкурсна программа складалася з 7 лотів. («Бліц-турнір», «Хімічне лото», «Модельєр», «Намалюй портрет», «Склади формулу», «Головоломка», «Асоціації»).

Звання «Кращий знавець теми «Вуглеводні» виборов учень групи №4 Михайло Рихлюк, а переможцем гри стала група №6.

Валентина КондратюкПедагогічні читання “Реалізація творчого потенціалу педагога як передумова розвитку творчих здібностей його вихованців”

Педагогічні читання – одна з традицій та невід’ємна частина методичної роботи. З метою удосконалення науково-методичного рівня підготовки педагогів, стимулювання творчої ініціативи, пошуку та підтримки творчих педагогів, сприяння запровадженню їхніх розробок до освітнього процесу, вивчення та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду та відповідно до річного плану роботи ліцею та плану роботи на 2018-2019 навчальний рік 08, 10 – 11, 01. 2019 року в ліцеї були проведенні педагогічні читання на тему: «Реалізація творчого потенціалу педагога як передумова розвитку творчих здібностей його вихованців». Педагогічні читання проходили в рамках заключного етапу роботи над єдиною методичною проблемою ліцею «Формування та розвиток творчої особистості шляхом впровадження у навчально-виробничий процес сучасних освітніх технологій». Виходячи із цього, виступи педагогічних працівників були своєрідним захистом роботи над індивідуальними методичними темами.

У процесі підготовки педагогічних читань ми прагнули об’єднати індивідуальні й колективні дослідження даної проблеми. Це дало можливість кожному не лише узагальнити свій власний наявний досвід, але й збагатити його досвідом колег, розробити нові форми його впровадження.

Під час педагогічних читань присутні заслухали доповіді на тему:

 • Творчий педагог як фактор розвитку творчого потенціалу учнів.( Тарасюк Л.А.)
 • Поняття творчих здібностей та класифікація методів їх розвитку в процесі виробничого навчання (Кортилісець В.В).
 • Використання сучасних інформаційних технологій при викладанні іноземної (англійської) мови (Дацюк А.М.)
 • Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально – виховний процес при викладанні зарубіжної літератури (Усова В.З.)
 • Упровадження особистісно-орієнтованого навчання з метою розвитку творчої особистості учня (Струк О.Є.).
 • Реалізація групової та індивідуальної форм навчання як передумова підвищення ефективності навчально-виховного процесу (Андрійчук В.Я).
 • Проектні технології як засіб розвитку творчої особистості учня (Приймак Л.Л.).
 • Розвʼязування проблемних ситуацій на уроці – шлях до формування творчої особистості учня (Корчук В.М., Громик Л.І.)
 • Формування потреби умінь і навичок самостійної роботи учнів у процесі навчання – одна із важливих умов впровадження в навчальний процес сучасних освітніх педагогічних технологій (Салієва С.Є.).
 • Проведення нестандартних уроків – шлях до успіху.(Рекус О.В.)
 • Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках хімії (Кондратюк В.М.).
 • Формування та розвиток творчої особистості шляхом впровадження у навчальний процес сучасних виробничих технологій (Дорошенко Н.В.)
 • Вивчення новітніх виробничих технологій та устаткування на уроках виробничого навчання – засіб формування творчої особистості учня (Волошинський І.В.)

Доповідачі ділилися досвідом роботи із запропонованих тем, використовуючи мультимедійні засоби, презентації, елементи тренінгу, майстер-класу. Завершенням педагогічних читань стало анкетування «Готовність до інновацій».

У рамках педагогічних читань були створені оптимальні умови для неформального активного професійного спілкування і це дало можливість педагогам розширити свою педагогічну свідомість, обмінятися досвідом, знайти однодумців.

Педагоги акцентували увагу на тому, що професія педагога є творчою, дослідницькою діяльністю, яка вимагає відходу від стереотипів, постійної самоосвіти і самовдосконалення для забезпечення високої компетентності та відповідної професійної майстерності.

Атмосфера педагогічних читань засвідчила про загальний інтерес присутніх до питань, що обговорювалися.

Методист Лариса Тарасюк
Майстер виробничого навчання П.КревськийЕкскурсія як метод навчання та засіб ознайомлення із сучасною технікою та принципами її роботи

Екскурсія має велике освітнє і виховне значення, вона є дійовим засобом зв’язку навчання з життям. Навчальні екскурсії зв’язані з вивченням тих чи інших об’єктів. Залежно від цього вони поділяються на виробничі, природничо-наукові, краєзнавчі, географічні, історичні і т.д.

Під час виробничих екскурсій викладач чи майстер виробничого навчання має можливість на конкретному матеріалі показати велич науки і техніки, значення високопродуктивної праці для окремої галузі виробництва.

Виробничі екскурсії дуже часто організовують педагогічні працівники Торчинського професійного ліцею – з метою ознайомлення учнів з організацією сільськогосподарського виробництва, новинками сучасної сільськогосподарської техніки та специфікою роботи на ній.

У листопаді 2018 року майстрами виробничого навчання Кревським П.Д. та Левківським В.І. були організовані екскурсії груп №12 та № 3 з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва; Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)» на підприємство ТзОВ «Веселе – Агро» с. Веселе Луцького району.

Головний інженер підприємства Василюк А.Л. провів цікаву бесіду про сучасні сільськогосподарські машини та устаткування, принципи та переваги роботи на ній. Ознайомив з інноваційними технологіями ведення агропромислового виробництва.

Учні мали можливість побачити сучасну потужну техніку господарства – трактори, комбайни, сівалки, культиватори, тощо – яка вражала своїми габаритами, унікальністю та продуктивністю.

Позитивним враженням не було меж, уява про сучасне сільське господарство різко змінилася – дехто, навіть, вирішив в майбутньому працювати в даному сільськогосподарському підприємстві, стати таким же успішним, самодостатнім господарем землі.

Важко переоцінити значущість таких поїздок для формування професійних компетенцій та любові учнів до професії, яку вони обрали.

Учні та педагоги ліцею щиро вдячні керівництву підприємства ТзОВ «Веселе – Агро» за надану можливість ознайомлення з виробництвом.

Методист Л.Тарасюк
Майстер виробничого навчання П.КревськийНова українська школа: сучасні методики навчання

Такою була тема засідання обласної методичної секції викладачів природничих дисциплін, яке проводилося 06. листопада на базі Торчинського професійного ліцею.

Керівник секції Л.В.Мамчур ознайомила педагогів з «Концепцією реалізації державної політики у сфері професійної освіти «Сучасна професійна освіта».

За круглим столом відбулося жваве обговорення питання компетентнісного підходу до викладання предметів природничого циклу відповідно до навчальних програм та методичних рекомендацій МОН України у 2018-2019 н.р.

Було презентовано збірник «Впровадження технології критичного мислення при викладанні біології та хімії», підготовленого творчою групою викладачів природничих предметів ЗП (ПТ)О.

Формуванню методичної творчості сприяло практичне заняття з елементами тренінгу «Методи критичного мислення», яке було проведено керівником секції Л.В.Мамчур та викладачем Торчинського професійного ліцею В.М. Кондратюк.

Зустріч була цікавою та продуктивною. Усі присутні отримали корисну інформацію і збагатили свій досвід.

Методист Лариса ТарасюкНавчаємось досвіду у зарубіжних колег

Сьогодні учні прагнуть володіти новітніми технологіями в обраній професії, вміти проектувати й конструювати власні методики роботи на виробництві. Ці та інші компетенції може сформувати методично компетентний майстер виробничого навчання, роль якого в професійно-технічному навчальному закладі за останні роки значно змінилася. Він все більше стає організатором навчального та виробничого процесу, керівником пізнавальної і виробничої діяльності учнів, сприяє розвитку їх активності та самостійності в набутті знань, умінь і навичок.

Беручи участь у такому процесі, майстер виробничого навчання впорядковує свої знання, удосконалює вміння та навички з професії, формує власний педагогічний стиль, своє особистісне і професійне світобачення.

Удосконалити свій власний стиль професійної діяльності майстер виробничого навчання Торчинського професійного ліцею Громик Людмила Іванівна мала можливість під час участі в семінарі в рамках українсько-німецького проекту на базі Одеського центру професійно-технічної освіти.

В програмі семінару німецькі колеги демонстрували використання в мулярних роботах екологічно-чистих будівельних матеріалів; поділилися досвідом впровадження перспективної та , водночас, стратегічно-важливої технології організації навчального процесу – дуальної системи навчання, сенс якої полягає у паралельному навчанні учнів у навчальному закладі та на підприємстві. Під час тренінгу, організованого німецькими колегами, учасники семінару мали можливість отримати інформацію та навчитися складати навчальні проекти.

Зі слів Людмили Іванівни, під час проведення семінару панувала жвава, позитивна атмосфера спілкування та співпраці з колегами професійно-технічної освіти України та Німеччини. Вона отримала велику кількість позитивних емоцій, вражень та натхнення до творчої праці.

Методист Лариса ТарасюкПерші кроки до вершин педагогічної майстерності

 

«Учитель живе доти, доки вчиться,
щойно він перестає вчитися, в ньому помирає вчитель»
К. Ушинський

 

Професійне становлення педагога-викладача, майстра виробничого навчання, вихователя – довготривалий процес, який починається від обрання професії до перших років самостійної роботи в навчальному закладі. Проблема фахової адаптації набуває величезного значення серед проблем успішного професіоналізму молодого педагога. Адаптуватися молодому спеціалісту допомагають ряд заходів методичної роботи.

19 жовтня 2018 року на базі Торчинського професійного ліцею відбулося засідання школи молодого майстра виробничого навчання на тему «Методична грамотність майстра виробничого навчання – запорука якісної освіти».

В ході засідання було розглянуто ряд важливих питань становлення і організації роботи молодого майстра. Керівник школи – методист НМЦ у Волинській області Ольга Іванюк ознайомила педагогів із нормативними документами, які регулюють навчально-виробничий процес, методикою проведення уроку виробничого навчання. Зосередила увагу на проведенні рефлексії на уроці.

Старший майстер ліцею Анатолій Фаліштинський ознайомив слухачів з пакетом плануючої документації майстрів виробничого навчання, новими вимогами до планування сучасного уроку та з напрацюваннями досвідчених майстрів навчального закладу.

Ознайомитися з навчальною базою молоді педагоги мали можливість під час екскурсії навчальними майстернями.

Справжнім фурором для учасників заходу був успішно проведений урок досвідченим майстром виробничого навчання Торчинського професійного ліцею Наталією Близнюк. Урок був насичений сучасними методами навчання з використанням ІКТ.

На цьому занятті майстри виробничого навчання мали змогу узагальнити та систематизувати свої знання, обмінятися думками та пропозиціями з різних питань навчально-виробничого процесу в професійно технічному навчальному закладі.

Методист Лариса ТарасюкНавчаємось, щоб плідно працювати

У вересні 2018 року фінішували очно-заочні курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які проходили у три етапи.

На базі Торчинського професійного ліцею наукові співробітники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Національної академії педагогічних наук України проводили курси для майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів області, серед яких були 11 майстрів ліцею. Одночасно, 5 викладачів нашого навчального закладу підвищували свою педагогічну майстерність на базі Луцького центру професійно-технічної освіти.

Під час проходження курсів педагогічні працівники плідно працювали, набували нових фахових знань та вмінь, опановували сучасні педагогічні технології, а саме:

 • вичерпну інформацію про суть реформи у професійній освіті;
 • знання та навички використання сучасних методик навчання;
 • вміння навчати через інтерактивне та інтегроване навчання, проектні технології;
 • сучасні підходи до управління навчальним процесом, навчальною групою.

В останній день проведення курсів пройшов кваліфікаційний захист курсових робіт наших педагогів-курсантів, який продемонстрував високий рівень знань та вмінь і підтвердив їх фаховий рівень.

Педагоги отримали свідоцтва, що підтверджують їх педагогічну майстерність та засвідчують про оволодіння сучасними технологіями навчання.

Вітаємо викладачів і майстрів виробничого навчання з успішним завершенням курсів! Творчих Вам звершень на педагогічній ниві!

Методист Лариса ТарасюкПедчитання у Торчинському професійному ліцеї

Традиційно під час зимових канікул в ліцеї проходять педагогічні читання як один із заходів з покращення педагогічної майстерності педагогічних працівників, спрямований на відкритий обмін досвідом з навчання та виховання учнівської молоді.

Саме тому 10-12 січня 2018 р. в ліцеї відбулися педчитання у формі практичного семінару-тренінгу та педагогічного подіуму. Захід пройшов на досить високому методичному та науковому рівні, викликав масу зацікавлень та обговорення, так як тема педагогічних читань була вибрана актуальна – «Ефективність уроку – стимул до успіху педагогічного працівника й учня». Тема практичного семінару – тренінгу – «Сучасний урок. Шляхи підвищення його ефективності», педагогічного подіуму – «Стилі різноманітних форм та методів навчання як стимул до успіху педагогічного працівника й учня»

Методист ліцею Л. Тарасюк ознайомила присутніх з тематикою читань, наголосила, що традиційні форми навчання в ліцеї поступово доповнюються новітніми технологіями, які є необхідною складовою продуктивного освітнього процесу. На її думку, майстер-модельєр (педагог) – це той фахівець, з роботи якого починається багатоетапний процес створення сучасного зразка. Саме він розробляє новий вигляд і форми моделі, досягає виразності її творчого рішення, створює прийоми професійного оформлення. При цьому педагог спирається в своїй професійній діяльності на фундаментальні знання законів і виразних засобів композиції уроку, тому вступним заходом педагогічних читань став практичний семінар – тренінг – «Сучасний урок. Шляхи підвищення його ефективності». Спільно з методистом педагоги давали визначення сучасного уроку, визначали аспекти сучасного уроку, які залежать від учнів і педагогічного працівника, шукали шляхи підвищення його ефективності.

Педагогічний подіум є однією з форм обміну педагогічним досвідом, інноваційною діяльністю та впровадження результатів педагогічної праці. Стиль методики і технологій педагогічної діяльності на подіумі представляли педагогічні працівники, які атестуються у 2018 р. Вони презентували презентаційні меседжі і висвітлили найцікавішу інформацію про власний досвід. Особливий інтерес викликали виступи викладачів Годлевського Б.І., Дацюк А.М., Кобиць Н.Л., Вознюк Н.П., Члека А.П., Клімішина І.І., Піцика С.Л.; майстрів виробничого навчання Громика О.А., Кортилісця В.В., Кревського П.Д., Подерні П.П., Садловського С.М.; вихователів гуртожитку Шклярука В.П. та Романчука Л.М.

З порадами формування в учнів позитивного ставлення до навчання звернулася до педагогічних працівників соціальний педагог О.В.Рекус. Свій виступ закінчила проведенням релаксаційного комплексу «Малюк і море».

При проведенні педагогічного подіуму було представлено багато цікавих питань, які мають практичне значення для використання в роботі. Учасники змогли ознайомитися з теоретичним підґрунтям щодо розвитку творчих здібностей учнів (теорія дослідницької та науково-пошукової роботи, роботи над проектом, проведення ділової та рольової гри), поняття «презентаційний меседж», «методи і способи мотивації та розвитку пізнавальної активності», логічних задач, «розвивальні технології», і т.д.). Педагоги продемонстрували способи використання мультимедійних засобів навчання, методи складання електронних посібників для стимулювання творчості учнів тощо.

Робота педагогічних читань була плідною і цілеспрямованою. Всі учасники заходу отримали нову інформацію, обмінялися досвідом та своїми думками.

Методист Лариса ТарасюкБудівельник — це покликання, нескінченна творчість і пошук

Прекрасно усвідомлювати, що твоя праця необхідна людям всіх професій, її плоди переживуть століття. Від багатьох професій, прекрасних і різних, професія будівельника відрізняється тим, що вона втілюється в красу наших міст, зручність квартир, складне переплетення заводських конструкцій. Кожний будівельник відчуває гордість за свою професію, вважає її найцікавішою, найактуальнішою серед інших. І це зрозуміло, адже в ім’я Людини, для блага Людини трудяться наші будівельники.

З 11 по 15 грудня в Торчинському професійному ліцеї було проведено тиждень будівельних професій під гаслом «Будівельник – професія творча». Тиждень проходив згідно із затвердженим планом роботи методичної комісії педагогічних працівників будівельних професій.

Кожен запланований захід був цікавим, пізнавальним як для учнів, так і для працівників ліцею. Майстри виробничого навчання, викладачі та учні старалися довести, що професія будівельника була, є, і буде залишатися однією з найнеобхідніших і затребуваних на ринку праці.

На виховній годині «Екологічний дім: здорові ті, хто живуть в нім», яку підготували майстри в/н Галина Подерня, Людмила Громик та викладач Ольга Сад, присутні пізнали багато цікавого про традиційні та нові екологічно чисті будівельні матеріали, що використовують у сучасному будівництві. Учні групи №1 першого курсу з професії «Маляр. Штукатур. Муляр» ознайомили присутніх з прислів’ями і приказками, які звеличують людину праці. Найбільше прислів’їв і приказок – дев’яносто шість – записала учениця Іванна Семенюк.

Цікавим і змістовним був «педагогічний міст», який обʼєднав учнів та педагогів загальноосвітніх шкіл смт. Торчин, сіл Смолигів, Буяні, Усичі та нашого ліцею на уроках виробничого навчання, що проводили майстри в/н Сергій Самчук (професія «Столяр будівельний. Верстатник деревообробних верстатів») та Володимир Кортилісець (професія «Штукатур»). На уроках учні шкіл за допомогою учнів ліцею виготовляли столярні вироби, освоювали прийоми встановлення штукатурних маяків, знайомилися з матеріально-технічною базою навчального закладу і водночас обирали свою майбутню професію. Хорошими знавцями своєї професії показали себе учні груп №10 (перший курс), №4 (другий курс) та №15 (третій курс) з професії «Столяр будівельний. Верстатник деревообробних професій», беручи участь у КВК, який організував і провів викладач Ігор Клімішин. Присутні почерпнули багато інформації про види дерев, які ростуть на Україні, властивості деревини тощо.

Працівники та учні ліцею мали можливість побувати на ярмарці столярних виробів та виставці зразків опорядження поверхонь сучасними будівельними матеріалами.

Володимир Кортилісець, голова методичної комісіїУ пошуку вивчення нових агротехнологій

30 листопада 2017 року педагогічні працівники Торчинського професійного ліцею Струк О.Є., та Кревський П.Д. відвідали Міжнародну агропромислову виставку «Euro AGRO», яка вдруге стала спільним проектом ПрАТ «Гал-ЕКСПО» (Україна, Львів) та TARGI KIELCE S.A. (Polska, Kielce), і проводилась у Виставковому центрі «Південний-EXPO», м. Львів.

Відомо, Польща належить до ТОП-10 країн за усіма показниками зовнішньоторгівельних відносин у сфері АПК з Україною. Крім цього, їх досвід євроінтеграції, реформування та адаптації польського АПК до норм і стандартів ЄС слугуватиме для України зразком для наслідування.

Виставка акцентувала увагу на питаннях підвищення економічної ефективності агробізнесу за рахунок широкого впровадження інноваційних технологій ведення агропромислового виробництва.

Педагоги мали можливість відвідати тематичні розділи:

 • Агротехніка
 • Тепличне господарство
 • Присадибне господарство
 • Рослинництво, садівництво, городництво
 • Тваринництво, птахівництво
 • Органіка
 • Біогазове обладнання та технології
 • Будівництво сільськогосподарських обʼєктів
 • Транспорт, логістика в АПК
 • ІТ технології в управлінні АПК

50% експонатів – виробництва польських компаній.

30 листопада був днем аграрного національного університету, тому наші представники мали можливість поспілкуватися з науковими співробітниками та працівниками викладацького складу вищого навчального закладу. Є надія, що ця зустріч може стати початком тісного співробітництва з ЛАНУ.

Педагоги повернулися з хорошими враженнями та надією на те, що з допомогою буклетів, каталогів, журналів, брошурок, які вони привезли із виставки, донесуть учням новинки агропромислового виробництва.

Лариса Тарасюк, методист
Петро Кревський, майстер виробничого навчанняВчимося впроваджувати ДСПТО нового покоління

Нині в системі професійно-технічної освіти спостерігаються позитивні тенденції щодо її осучаснення. Ринкова економіка чітко визначає орієнтири професійної освіти, робить очевидним, що головна мета всіх суб’єктів освітнього процесу полягає у необхідності врахування сучасних соціально-економічних реалій ринку праці та трансформування їх у конкретні освітні програми професійної підготовки.

В Україні проводиться цілеспрямована робота з оновлення змісту шляхом розробки та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій, у розробленні яких активну участь взяли організації роботодавців, котрі визначали кваліфікаційні вимоги до кожної професії.

З метою ефективної організації навчально-виробничого процесу в 2018-2019 навчальному році розпочато розробку нових робочих навчальних планів та відповідне коригування комплексного методичного забезпечення професій.

В Торчинському професійному ліцеї відбулося засідання творчої групи з питання «Підготовка робітничої професії тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва на модульно – компетентнісній основі».

В роботі творчої групи взяла участь заступник директора НМЦ ПТО І.Б.Семенюк, яка надала компетентну методичну допомогу з питань розроблення робочої навчальної прогам на модульно-компетентнісній основі, а саме:

 • формування переліку предметів навчального плану;
 • розбивки годин;
 • складання робочої навчальної програми

Лариса Тарасюк, методист