ПЛАН
роботи Торчинського професійного ліцею
над єдиною науково-методичною проблемою
«Компетентнісний підхід в сучасній системі навчання і виховання учнів
як запорука розвитку особистісних якостей, творчих здібностей та професійної майстерності учнів»
2019-2020 н.р.
2020-2021 н.р.
2021-2022 н.р.
2022-2023 н.р.
2023-2024 н.р.

Педагогічна мета роботи над єдиною методичною проблемою:

 • Організація командної взаємодії педагогів щодо комплексного впровадження інноваційних педагогічних технологій у формування ключових компетентностей учнів.
 • Створення максимально сприятливих умов для задоволення освітніх потреб, розвитку та самореалізації кожного учня у творчому середовищі.
 • Активізація творчого потенціалу учнів – індивідуально та в колективі, – залучення до творчої діяльності, підвищення рівня творчої компетентності учнів.
 • Удосконалення професійної компетентності кожного педагогічного працівника, підвищення науково-теоретичного й загально культурного рівня, психолого-педагогічної підготовки та професійної майстерності, розвиток їх творчої ініціативи, формування в них готовності до самовдосконалення, самоосвіти, саморозвитку, як умови формування компетентностей учнів.

Завдання роботи педагогічного колективу над методичною темою:

 • Вивчення теоретичних засад формування ключових компетентностей.
 • Створення системи діагностики творчого потенціалу учнів.
 • Створення банку інформації про індивідуальні здібності учнів ліцею, рівень та динаміку їх розвитку.
 • Удосконалення системи організації навчально-виховного процесу на основі сучасних тенденцій розвитку освітньої галузі.
 • Створення умов для постійного творчого та фахового зростання кожного педагога, забезпечення професійної самореалізації педагогічних працівників та утвердження їхнього високого соціального статусу в суспільстві
 • Курсова підготовка педагогічних працівників щодо особливостей роботи по формуванню ключових компетентностей учнів.
 • Розробка рекомендацій, спрямованих на самоосвіту, створення можливостей для особистісного та професійного зростання педагогічних працівників у процесі роботи над темою.

Очікувані результати:

На рівні ліцею.

 • Активізація творчої активності педагогічних кадрів, підвищення рівня психолого-педагогічної культури та фахової майстерності педагогів.
 • Запровадження інноваційних навчально-виховних технологій, спрямованих на формування ключових компетентностей учасників педагогічного процесу.
 • Зростання якості освіти та виховання.
 • Вдосконалення системи психолого-педагогічного супроводу розвитку особистості учнів, що забезпечує максимально сприятливі умови для задоволення освітніх потреб, розвитку самосвідомості, самореалізації кожного учня у творчому середовищі, збільшення кількості випускників, що обрали професію, яка в найбільшій мірі відповідає їхнім здібностям та потребам суспільства.

На рівні особистості педагогічного працівника

 • Усвідомлення пріоритетів сучасної освіти.
 • Комплексне впровадження інноваційних педагогічних технологій розвитку творчих здібностей учнів.
 • Зростання прагнення до самовдосконалення, самоосвіти та самореалізації.
 • Включення в систему роботи ліцею науково-дослідної роботи.
 • Накопичення передового педагогічного досвіду, який може бути запровадженим у масову практику.

На рівні особистості учня.

 • Активізація творчого потенціалу.
 • Залучення до творчої діяльності.
 • Зростання рівня компетентності учнів.

ЗМІСТ РОБОТИ Завантажити