Торчинського професійного ліцею
на 2023-2024 н.р.

Єдина методична проблема ліцею: «Компетентнісний підхід в сучасній системі навчання і виховання учнів як запорука розвитку особистісних якостей,  творчих здібностей та професійної майстерності учнів»

Методична робота – це заснована на дослідженнях науки та передового досвіду система аналітичної, організаційної, діагностичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Організаційно-правові засади методичної роботи Торчинського професійного ліцею  визначаються головним чином законами України „Про освіту”, “Про професійну (професійно-технічну) освіту”, Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу, Концепцією розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні, іншими нормативними документами.

Особливостями організації внутріліцейної методичної роботи, як суттєвого чинника формування творчого педагога, є:

  • робота над  індивідуальною та загальноліцейною методичною проблемами, у процесі якої педагоги набувають навичок аналізу власної педагогічної діяльності;
  • опрацювання сучасних педагогічних технологій на основі використання найновіших наукових знань.

У ліцеї здійснюється колективна та індивідуальна методична робота.

Основою у виборі форм методичної роботи є різні методи діагностичного вивчення рівня професійної компетентності педагогічних працівників.

Колективні форми методичної роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення поширення кращого педагогічного досвіду.

У 2023-2024 навчальному році методична робота ліцею буде спрямована на реалізацію V етапу  (пвдсумкового) єдиної методичної проблеми «Компетентнісний підхід в сучасній системі навчання і виховання учнів як запорука розвитку особистісних якостей,  творчих здібностей та професійної майстерності учнів.

Мета методичної роботи на даному етапі «Підведення підсумків роботи над проблемою та визначення перспектив подальшої діяльності педагогічного колективу», яка буде спрямована на виконання наступних завдань:

  • Узагальнення, та аналіз результатів роботи над проблемою, вироблення практичних рекомендацій.
  • Проведення творчих звітів методичних комісій про наслідки роботи над проблемною темою.
  • Проведення творчих майстерень, виставок  кращих педагогів за результатами роботи над проблемною темою.
  • Проведення підсумкової науково-методичної конференції за підсумками роботи над проблемною темою.
  • Оформлення результатів дослідження у вигляді методичних рекомендацій.
  • Обробка даних отриманих у результаті роботи над проблемою, узагальнення матеріалів.

Повний текст плану методичної роботи: