Торчинського професійного ліцею
на 2022-2023 н.р.

Єдина методична проблема ліцею: «Компетентнісний підхід в сучасній системі навчання і виховання учнів як запорука розвитку особистісних якостей,  творчих здібностей та професійної майстерності учнів»

Методична робота – це заснована на дослідженнях науки та передового досвіду система аналітичної, організаційної, діагностичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Організаційно-правові засади методичної роботи Торчинського професійного ліцею  визначаються головним чином законами України „Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу, Концепцією розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні, іншими нормативними документами.

Система методичної роботи навчального закладу покликана:

  • розвивати та оновлювати зміст навчання;
  • задовольняти інтереси педагогічного колективу у постійному підвищенні фахового рівня;
  • удосконалювати навчально-виховний процес;
  • впроваджувати інноваційні педагогічні та виробничі технології у навчальний процес.

Методична робота у ліцеї  сприяє удосконаленню навчально – виробничого, виховного процесу, програмно-методичному оновленню, запровадженню інноваційних форм і методів діяльності, підвищенню майстерності педагогічних працівників; вимагає залучення педагогів-практиків до творчої діяльності; формування нових підходів щодо організації методичної роботи. Головним залишається завдання – задовольнити потреби викладачів, майстрів виробничого навчання, вихователів та інших категорій педагогічних працівників у оволодінні передовими технологіями навчання і виховання.

У  2022-2023 навчальному році методична робота ліцею буде спрямована на реалізацію ІV етапу  (практично-діяльнісний, корегуючий) єдиної  методичної  проблеми «Компетентнісний підхід в сучасній системі навчання і виховання учнів як запорука розвитку особистісних якостей,  творчих здібностей та професійної майстерності учнів.

Мета методичної роботи на даному етапі  «Набуття досвіду всіма членами колективу з питань практичного втілення в роботу рекомендацій по реалізації проблеми ліцею», яка буде спрямована на виконання наступних завдань:

  • Розробка методичними структурами основних положень, рекомендацій, заходів.
  • Обговорення запропонованих рекомендацій в методичних комісіях,  вироблення заходів стосовно їх реалізації.
  • Випуск методичних бюлетнів з досвіду роботи над проблемою.
  • Апробація педагогічних технологій спрямованих на формування компетентностей учня та педагога.
  • Розробка рекомендацій щодо заключного етапу роботи над проблемним питанням.
№ з/пЗміст роботиТермін виконанняВідповіда льнийВідмітка про виконання
1Роботу педагогічного колективу спрямувати на реалізацію ІV етапу єдиної   методичної проблеми «Компетентнісний підхід в сучасній системі навчання і виховання учнів як запорука розвитку особистісних якостей,  творчих здібностей та професійної майстерності учнів»Протягом навчального року, згідно плану роботи ліцею над єдиною методичною проблемоюМетодист,                                                                            методична рада                                                                            педагогічний колектив 
2Згідно з методичною проблемою, над якою працює у 2019-2024 роках педагогічний колектив, «Компетентнісний підхід в сучасній системі навчання і виховання учнів як запорука розвитку особистісних якостей,  творчих здібностей та професійної майстерності учнів» (ІV етап) скласти єдиний план методичної роботи, що координував би дії всіх методичних органів: педради, методичної ради ліцею, методичних комісій, методичного кабінету, обласних секцій, педагогічних читань, школи педагогічної майстерності, творчих груп, школи молодого педагога, нарад при директоріДо 10.09. 2022р.Методист, голови МК 
3Організувати роботу педагогічної ради. Спланувати проведення окремих педагогічних рад за інноваційними технологіями.Згідно плану роботи педагогічної ради ліцеюДиректор, заступники директора, методисти 
4Методичні оперативкиПротягом навчального       рокуМетодисти 
5Організувати інструктивно-методичні наради з викладачами,  майстрами виробничого навчання, вихователями.                                                                                                                            1 раз на місяцьДиректор, заступники директора, Методисти 
6Засідання методичної ради  Згідно плану роботи методичної радиметодисти Голова методичної ради       
7Спланувати і організувати роботу методичних комісій:До 15.09.2022р.Голови МК   
8Організувати роботу методичного кабінету. Оперативно інформувати педагогічний колектив про новини методичної та педагогічної літератури. Систематично проводити Дні інформації.Протягом рокуМетодист, голови МК, бібліотекар 
9Надати методичну та консультативну допомогу щодо розробки навчально-плануючої документації викладачам та майстрам виробничого навчання.До 10.09.2022р.Заступники директора, методисти, голови МК           
10Взяти участь в заходах, спланованих управлінням освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації, НМЦ ПТО у Волинській області.                                                                                                                                                  Протягом навчального року, згідно плану роботиЗаступники директора, старший майстер, методист,                                                   голови методичних комісій 
11Забезпечити функціонування та оновлення змісту сайту Торчинського  професійного ліцеюПротягом рокуЗаступники директора, методисти, педагогічні працівники 
12Організувати проведення відкритих уроків та позаурочних заходів  викладачами і майстрами виробничого навчання ліцею.Протягом навчального року, згідно графікаМетодисти, голови методичних комісій, педагогічні працівники 
13Організувати та забезпечити ефективність функціонування школи  педагогічної майстерності «Працюємо над собою»Протягом  навчального року, згідно графікаМетодист 
14Розробка навчальної плануючої документаціїСерпень-вересень 2022р.Педагогічні працівники 
15Визначити провідні напрями діяльності творчих груп, методичних комісій, шкіл з питань організації методичної роботи.Вересень 2022р.Методисти, керівники творчих груп, голови методичних комісій           
16Моніторинг навчальних досягнень учнів з метою вивчення впливу нових напрямків роботи на результативність навчання.Січень, червень 2023рЗаступник директора з НВР, методисти 
17Засідання методичної ради Мистецтво ведення сучасного уроку як запорука якісної освіти  Січень 2023р  Голова методичної ради Методист 
Про результати поточного контролю за станом роботи педагогів над проблемними темамиКвітень 2023рГолова методичної ради Методист 
18Конкурс учнівських творів, рефератів, творчих робітКвітень 2023р.Голови МК Педагогічні працівники 
19  Засідання педагогічної ради Майстер-клас: Розвиток ключових та предметних компетентностей: з досвіду роботи  Листопад 2022р.Методист Голови МК 
              20    Інструктивно-методичні наради Мета, засоби та основні напрямки методичної роботи в поточному навчальному році щодо реалізації ІV етапу науково-методичної проблемної теми  Вересень 2022р  Методист 
Здійснення позаурочної роботи з предметівВересень 2022рМетодисти     
Обговорення стану роботи над єдиною методичною проблемоюСічень 2023рМетодична рада 
21  Сеиінар-практикум  «Використання сучасних ефективних форм і методів роботи в педагогічній практиці»Березень 2023р.Методист Педагогічні працівники 
22Темаичний контроль «Виявлення та вивчення досвіду роботи викладачів над методичною темою ліцею» (відвідування уроків, огляд науково-методичного,  дидактичного забезпечення викладання предметів)Лютий 2023р.  Методисти 
23Спрямувати діяльність педпрацівників на написання методичних розробок, навчальних посібників, розширених конспектів занять з використанням інноваційних технологій, статей у фахові газети та журналиПротягом навчального рокуМетодисти 
24Зорієнтувати педпрацівників на участь у Всеукраїнських інтернет-конкурсахПротягом навчального рокуМетодисти 
25Методична нарада голів методичних комісій  «Мета, зміст та основні напрями навчально-методичної роботи з реалізації науково – методичної проблеми»Вересень 2022.Методист, голови МК 
26Засідання методичних комісій: Мультимедійні презентації на урокахЗгідно плану роботи МКГолови МК 
 Проведення методичного фестивалю педагогічних ідей і знахідок з проблеми ліцеюЗгідно плану роботи МКГолови МК 
 Роль самоосвіти у розвитку компетентного педагогаЗгідно плану роботи МКГолови МК   
 Розробка основних положень, рекомендацій, заходів з проблемного питанняСічень квітень 2023р.Голови МК   
27Провести чергову атестацію педагогічних працівників. Організувати роботу з атестації педагогічних працівників.Протягом року До 10.10.2022р.Методист, атестаційна комісія 
28Проведення предметних тижнів з метою підвищення інтересу  учнів,  поглиблення знань з предметів.Згідно графікаМетодисти, голови методичних комісій   
29Забезпечити участь педагогічних працівників та учнів у Всеукраїнських,  обласних та ліцейних конкурсахПротягом навчального рокуЗаступники директора, методисти, голова  методичної комісії 
30Ознайомити педагогів з нормативними документами Міністерства освіти і науки  УкраїниПротягом рокуЗаступники директора , методисти 
31Проаналізувати участь педпрацівників навчального закладу у методичній роботі.Січень, червень 2023р.Методист, голови МК 
32Забезпечити проведення моніторингових досліджень рівня професійної компетентності педагогічних працівників ліцею.Грудень 2022 січень-червень 2023Заступники директора Методисти Голови МК 
33Впроваджувати в освітній процес інноваційні педагогічні, інформаційні та мультимедійні технології, в т.ч. технології дистанційного навчанняПротягом навчального рокуЗаступник директора з НВР Методисти 
34Провести моніторинг творчої активності та професійної компетентності педагогічних працівників в міжатестаційний період за встановленими критеріямипротягом останніх 5-ти роківЗаступник директора з НВР Методист 
36Узагальнити та проаналізувати результати роботи педагогічних працівників у 2021-2023н.р. за єдиною методичною темою. Підготовка звітучервень 2023Заступник директора з НВР Методисти